udskriv siden

Grillning

Ved start af grilning: Påfyld din grillstarter med passende mængde briketter af god kvalitet, ikke under 25000 kilojoule pr. kilo og start denne.

Tilslut strøm. Kontroller at ventilatoren kører. Stil den på laveste hastighed, uanset om du har spjældet for denne lukket, den vil da virke som perfekt varmluftsoven.

Placer grillristen på næstnederste hylde og kondensbakken på øverste hylde. I vinterhalvåret kan det være en fordel at placere kondensbakken længere nede, for at få en højere temperatur i ovnen, dog aldrig længere nede end på tredje hylde. Vælg direkte eller indirekte grilning.

Hæld nu de glødende briketter i grillmodulet og skub det ind i nederste rum og luk lågen.

Du tager grillristen og lægger din kylling eller andet derpå, skubber den ind på næstnederste hylde og lukker glaslågen. Er kulbakkerne fyldt op, vil temperaturen hurtig stige op til ca. 200 grader eller mere.

Du kan nu styre varmen på risten, ved at regulere på nederste og øverste spjæld. Luk aldrig den øverste helt i, der skal være passage så røg / em og kondens kan passere. Bliver det for varmt, stiller du blot risten op på næste hylde.

Du vil under hele processen kunne følge din grilning gennem glasruden, og temperaturen på displayet i kontrolboksen.

Ved påfyldning af ekstra briketter trækker du blot modulet ud og lader denne hænge skråt ned i yderste hak, for derefter at skubbe den ind igen (brug handsker). 


Grill aldrig i lukket rum uden aftræk til det fri rum. Ved montering inde i lukket rum, skal du altid spørge din lokale skorstensfejer til råds for korrekt aftræk og montering.

Design by A. Iskov